วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คําขวัญวันเด็ก

    คําขวัญวันเด็ก ปี2556          รักษาวินัย          ใฝ่เรียนรู้         เพิ่มพูนปัญญานําพาไทยสู่อาเซียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น