วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

ประวัติความเป็นมาของอาเซียน

                                                        ประวัติความเป็นมาของอาเซี่ยน
           สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 
  แต่ดำเนินการได้เพียง 2 ปีก็ต้องหยุดลง ต่อมาก็มีการฟื้นฟูจนกลายมาเป็นประเทศอาเซียน 10 ประเทศ
                                            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น